GeoOśrodek :: ZielonaGora

Powrót

Podgląd formularza - edycja nie jest możliwa

Funkcja ta służy do rejestracji konta dla nowego użytkownika. Wcześniej należy pobrać odpowiedni wniosek (Kafelka Do pobrania->Formularze), wypełnić i złożyć/przesłać go do UM. Następnie uprawniony operator przekaże odpowiednie potwierdzenie i kod rejestracyjny umożliwiający rejestrację w portalu.
Dane użytkownikaKreator
Użytkownik/login

Użytkownik/login
 Wprowadź w pole tekstowe login, czyli Twoją nazwę użytkownika, której będziesz używać zawsze podczas logowania do portalu. Nazwa użytkownika musi się składać z minimum 5 znaków, dozwolone znaki: a-z A-Z 0-9 (bez polskich), oraz podkreślenie '_'
Hasło

Hasło
 Wprowadź hasło, za pomocą którego będziesz się logować do portalu. Hasło musi składać się z conajmniej 5 znaków.
Powtórz hasło

Powtórz hasło
 Potwierdź hasło.
Kod rejestracyjny

Kod rejestracyjny
 Wprowadź kod rejestracyjny otrzymany z Urzędu Miasta.
Zabezpieczenie

ZabezpieczenieJest to zapezpieczenie przed niechcianymi automatami. Wpisz znaki, które widzisz na obrazku, wielkość liter nie ma znaczenia.