GeoOśrodek :: ZielonaGora

Powrót

Szczegółowe informacje
Moduł Sprawdzania Wyników PracW portalu pojawił się nowy moduł, odpowiadający za "Sprawdzanie przekazywanych wyników prac" geodezyjnych w pliku .txt zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w zakładce pod względem jego poprawności. Zachęcamy do przekazywania wyników zgodnie z w/w wytycznymi. Tak przekazane pliki tekstowe ułatwią pracę osobą wprowadzającym z uwagi na to, że skonstruowane w ten sposób pliki zostaną automatycznie wczytane na warstwę pomiarową w programie wraz z symbolem przypisanym na wykazie. Rozwiązanie to przyśpieszy fakt uzupełniania mapy do czasu, gdy baza w MODGiK będzie przygotowana do obsługi GML. Pozdrawiamy. Cały zespół MODGiK ZG :)23 listopada 2023